Cambridge Global perspectives

Global Perspectives 

Som international efterskole er det en del af vores DNA at beskæftige os med kulturelle forskelle og internationale perspektiver.

Derfor er faget Global perspectives en selvfølge for os at have som en del af vores fagpakke. 

Hvad lærer eleverne i GP:

Et kernefokus i faget er, at eleverne kigger på de aktuelle problemstillinger, som udspiller sig rundt omkring i verden. Samtidig benytter de sig af begrebet “kritisk tænkning”.

Problemstillinger, som bevæger sig på tværs af kulturer og lande har altid flere perspektiver, og det er vigtigt, at eleverne lærer, hvordan de kan tilegne sig viden på tværs af disse skel, og derved belyse problematikker fra flere vinkler. 

Overordnet har faget en række emner, som undervisningen skal tilpasses under: Det kan være: 

  • Religiøse systemer
  • Klimaforandringer
  • Konflikter og fred
  • Sygdomme og sundhed
  • Traditioner, kultur og identitet etc. 

Som underviser er der rig mulighed for at gribe fat i aktuelle emner på den politiske dagsorden, og integrere dem direkte i undervisningen. 

Global Perspectives. Global Perspectives. Global Perspectives. Global Perspectives. Global Perspectives.

EKSAMEN I GP

 G.P har Tre eksaminer. 

1)    The individual research study
2)    The Group project
3)    The written exam (in May/June) 

Når faget er afsluttet vurderes arbejdet fra Cambridge, og der gives én samlet karakter for alle tre dele.