Cambridge Foreign Languages

Vælg imellem tysk, spansk eller fransk 

Vi udbyder tre forskellige andetsprog fra Cambridge-pakken. De overordnede linjer for fagene er nogenlunde ens - den største forskel er… sjovt nok.. sproget. 

Alle tre sprog er for begynder/mellemniveau. Du har muligheden for at vælge ét sprog. 

P.S: Taler du i forvejen sproget flydende, anbefaler vi, at du kaster dig over et nyt sprog. Undervisningen er IKKE rettet mod modersmålstalende!

Formål

De tre sprog har samlet set til formål at fokusere på at forbedre de sproglige kundskaber i hverdagssituationer.

Derudover er der også et kultursperspektiv i undervisningen, hvor eleverne bliver klogere på de lande og kulturer, hvor sproget tales. 

I slutningen af året afslutter eleverne faget med en firedelt eksamen. 

1) Lytteprøve

2) Læseprøve

3) Mundtlig eksamen 

 4) Skriftlig eksamen

Hver del tæller 25% af den samlede karakter.

Eksamen

Vælg imellem core eller extended niveau til eksamen

Vælger eleven extended indeholder eksamen alle elementerne fra core-eksamen - plus lidt mere. 

Valget af hhv. core eller extended har en betydning for den afsluttende karakter. Det er kun muligt at få de højeste karakterer, hvis eleven er gået til extended-prøve.

De 3 sprog

Mere om Tysk her

mere om Fransk her

mere om Spansk her