Kontaktgrupper

Kontaktgrupper er lidt som en familie

Vores kontaktgrupper er en fast gruppe, som eleverne er i hele året. De består af ca 12 elever i hver gruppe. Alle grupper har tilknyttet én fast kontaktlærer. 

The International Efterskole Vedersø Students 3

Kontaktlærerens opgave

  • At holde øje med eleverne i gruppen, og have en kontinuerlig status på, hvordan de trives.
  • Læreren er den primære kontakt til hjemmet, så har man som forældre spørgsmål om barnets trivsel eller efterskoleliv, er kontaktlæreren den første man skal tage fat i. 
  • I løbet af året mødes kontaktgruppen også  sammen med læreren til eks. Kontaktgruppedag, konkurrencer og andre arrangementer.
  • Trivsel er den helt store overskrift, for kontaktlærerens fokus.  Læreren holder løbende øje med eks. Sygefravær og eleven fremtoning.