hvad koster et år på TI?

Økonomi

The International er en del af “Efterskolerne”, og det betyder, at prisen på et års ophold afhænger af hjemmets indkomst. Det er muligt for danske familier, at søge om statstilskud. 

Ansøgning om statstilskud sørger skolen for - når eleven er optaget! 

The International Efterskole Vedersø Squard

Regnestykket for 23/24

Priserne varierer fra år til år. 

 • Ugepris 2.850 i 42 uger. (Herfra trækkes statstilskuddet)
 • Indmeldelsesgebyr: 800 kr.
 • Skolegebyr: 3.200
 • Rejseomkostninger: 0-16.000 afhængig af, hvilken verdensrejse eleven vælger! 
  Der er altid en verdensrejse i udbud, som IKKE koster ekstra. 

Inklusiv i prisen:  

 • Kost (6 måltider om dagen) 
 • Logi
 • Undervisning 
 • Tøjpakke med idrætstøj og rygsæk. 
 • Introtur i august
 • Europatur i september
 • Outrotur i juni
 • Alternative dage.... og rigtig meget mere.  

Det koster IKKE ekstra at blive på T.I. i weekenderne.

Betaling:

Som familie kan man selv afgøre, hvor mange rater, opholdet skal betales i. Det vigtige er dog, at betalingen altid skal ske forud!

Normalvis betales der i 12 rater. Første betaling forfalder ca 2 måneder før skolestart.  i 

Alternativt kan man betale 3, 6 eller 12 måneder ad gangen! Det kan være en fordel ved udenlandske overførsler. 

Afbrydelsesgebyr: 

Bliver opholdet afbrudt før skoleårets afslutning, skal der betales et afbrydelsesgebyr på 8.000 kr. 

Gebyret betales uanset om det er skolen - eller familien, som afbryder samarbejdet. 

Hvis en elev ønsker at stoppe før tid, er det muligt at give skolen 4 ugers varsel - og derved IKKE betale afbrydelsesgebyret. Der skal dog stadig betales for de 4 ugers skolegang.

Scholarships

Er meget populært i udlandet!

Udover statsstøtten tilbyder T.I. ikke andre støttemuligheder.