Cambridge Enterprise

Cambridge Enterprise- for iværksættere

Eleverne arbejder på at omdanne kreative idéer og skaberkraft til en reel forretning.

Der undervises i lederskab, fordeling af arbejdsopgaver, problemløsning, en kreativ proces og andre emner, som relaterer sig til  innovation og entreprenørskab. 

Formål

  • Understand what it means to be enterprising, and the skills required to be enterprising.
  • Develop the ability to work in an enterprising and independent way.
  • Develop and apply knowledge, understanding and skills to contemporary enterprise issues in a range of local, national and global contexts.
  • Appreciate the roles and perspectives of a range of other people and organisations involved in enterprise and the importance of ethical considerations.
  • Investigate the world of work and entrepreneurial organisations.
  • Develop the ability to communicate effectively, in a variety of situations, using a range of appropriate
    techniques.
  • Make effective use of relevant terms, concepts and methods when discussing enterprise and enterprising behaviour.
Cambridge Enterprise. Cambridge Enterprise. Cambridge Enterprise. Cambridge Enterprise. Cambridge Enterprise.

Eksamen

Projekter, teori og en portfolio

1)     Den skriftlige eksamen i maj/juni. Eksamensbesvarelsen vægter 50% af den samlede karakter.

2)     Portfolioen, som udarbejdes i løbet af skoleåret vægter ligeledes 50% af den samlede karakter.