Timelønnen har heldigvis udviklet sig gennem tiden

Knud Bach kan stort set alt - han en nemlig landmand! 

Jeg har gået i skole i 7 år og var derefter et halvt år på Staby efterskole om vinteren. Dengang gik pigerne i efterskole om sommeren og drengene om vinteren. Jeg tog min værnepligt ved marinen i 14 måneder til en dagsløn på 4 kr. som steg til 4,50 kr. Derefter tog jeg landbrugsuddannelsen som dengang varede et halvt år.

Efter landbrugsuddannelsen arbejdede jeg bl.a. på et frilandsgartneri/special landbrug og andre landbrug. I 1968 købte vi vores egen kvæggård lige uden for Vedersø med op til 32 køer. I 2004 valgte vi at sælge vores køer og leje jorden ud, og i 2005 startede jeg som pedel på Vedersø Idrætsefterskole og The International, da den åbnede i 2016.

Jeg tager mig af udendørsarealerne herunder græsslåning på fodboldbanerne, hækklipning, fjernelse af ukrudt og andre diverse opgaver. Derudover hjælper jeg med rengøring og andre diverse opgaver.

Min ansættelse

  • Pedelmedhjælper 2005


Uddannelse:
Landmand

Mit fornemmeste mål med at arbejde med unge mennesker

De unge mennesker har godt af at komme hjemmefra og lære om livet og om sig selv.