The International - profil

The International - profil

Profil

  • The International er en international engelsksproget afdeling af Vedersø Idrætsefterskole, som leverer undervisning på højt fagligt niveau.
  • The International har sit eget internationale undervisnings- og boligmiljø med elevboliger og hovedbygning. Skolen optager både danske og udenlandske elever.
  • The International bygger på et Grundtvigsk menneskesyn og tanker om, at et menneske og et samfund har brug for uddannelse og bevidsthedsdannelse hos den enkelte.

Skolen prioriterer de 4 områder:

  1. Cambridge IGCSE baseret undervisning i de boglige fag
  2. Almendannelse gennem sang, fortællinger og samtaler
  3. Elevernes personlige udvikling gennem coaching og daglige opgaver med ansvar og pligter
  4. Profilfag og valgfag

Både hverdagens sproglige miljø og de internationalt anerkendte Cambridge-eksamener vil  give eleverne fantastisk gode forudsætninger for fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg.

Ledelsen bag
Fokus på