Rytmisk Gymnastik

Rytmisk gymnastik som valgfag

Som valgfag sammen med elever fra Vedersø Idrætsefterskole er formålet med rytmisk gymnastik først og fremmest at opøve dine gymnastiske færdigheder og kunnen, men også at motivere til videre arbejde med gymnastik i det frivillige foreningsarbejde.

Rytmisk indhold

  • Forskellige former for opvarmning og grundtræning.
  • Bevægelser over gulv.
  • Små sammensætninger og rytmiske serier, hvor der fokuseres på forskellige rytmer, tempi, kropsudtryk samt udnyttelse af rum og planer.
  • Brug af forskellige slags håndredskaber.
  • Forskellige stilarter indenfor funk og hiphop.
  • Leg og samarbejde.
  • Udstrækning og afspænding.