Valgfag

Valgfag på The International

Vi har også en bred vifte af ikke-idrætslige valgfag på The International - der er helt sikkert også noget for dig. Du har muligheden for at afprøve dig selv i forskellige ikke-idrætslige valgfag (1-2 timer pr. fag/uge) kan vi blandt andet nævne nedenstående aktiviteter. Vi opretter også valgfag baseret på elevinteresse.

Psykologi – ”Hvem er jeg?”

I psykologi lærer du at forholde dig til dig selv og din omverden, når vi sammen udforsker temaer indenfor de psykologiske hovedretninger: Personlighed, udvikling, kognitiv og social. Du skal hovedsagelig forholde sig til emnerne gennem diskussioner og øvelser, men du skal også tilegne dig baggrundsviden.

Musik

Her har  musikinteresserede elever mulighed for at spille sammen, træne individuelt eller afprøve nye musikinstrumenter. Desuden arbejder musikholdet for at fremme de kreative/musiske sider af livet på efterskolen. Vi vil arrangere musiske indslag for de andre på efterskolen.

Du har mulighed for at dyrke din personlige musikinteresse både som valgfag eller om aftenen.

Kreativ

Her arbejder vi med forskellige elementer fra billedkunst, håndarbejde og materielt design. Vi starter med at gennemgå grundteknikkerne, og efterfølgende justerer vi de kreative opgaver efter holdets sammensætning og ønsker. Valgholdet bidrager til udsmykningen af skolen, så arbejdet vil bl.a. lede frem mod ferniseringer, åbent hus-arrangementet og ugentlige ”happenings”, hvor vi præsenterer vores arbejde for skolens elever.